Plus500 Share Price

Plus500 ברוקר המופיע באתר של הבורסה בלונדון , אם אתה רוצה לקנות מניות Plus500 אתה יכול לראות את מחיר מניית Plus500 בבית בבורסה לונדון חליפין .

Plus500 פתחה ומפעילה פלטפורמת מסחר מקוונת עבור לקוחות קמעונאיים לסחור בחוזי הפרשים בינלאומיים על פני יותר מ -2,200 מכשירים פיננסיים הגלובליים בסיסיים שונים המרכיבות מניות, מדדים, סחורות, אופציות, תעודות סל ו מט"ח .

הקבוצה מאפשרת ללקוחות קמעונאיים לסחור בחוזי הפרשים בלמעלה מ -50 מדינות. פלטפורמת המסחר נגישה ממערכות הפעלה מרובות (Windows, טלפונים חכמים (iOS, Android ו- Windows Phone), טבליות (iOS, Android ו- Surface), אפל צפו ודפדפנים.

הדירקטורים מאמין שההצלחה של הקבוצה עד כה הייתה בעיקר בשל פיתחה עצמית, הטכנולוגיה הקניינית היא פיתחה וממשיכה לפתח לתמוך בפלטפורמת המסחר.

פלטפורמת המסחר תוכננה להיות אינטואיטיבי וקל לשימוש ככל האפשר.

פלטפורמת המסחר כבר מקומית לתוך 31 שפות. הדירקטורים מאמינים כי דגש זה על טכנולוגיה, יחד עם אסטרטגית שיווקית המקוונת הממוקדת של הקבוצה, סייע להבדיל מהקבוצה ממתחרותיה.

הקבוצה מפיקה את הכנסותיו בעיקר מן הממרחים להתמודדות על פלטפורמת המסחר. בנוסף, הקבוצה מייצרת הכנסות מפרמיות לילה, ביעילות מטען מימון, על עמדות מסוימות המוחזקות על ידי לקוחות בין הלילה ורווחים (בקיזוז הפסדים) על עמדות המסחר של הלקוחות. הקבוצה אינה מחייבת לקוחות עמלה על עסקאות.

דיבידנדים

פלוס 500 מחיר המנייה בלונדון עליית בורסה רוב הזמן, הקבוצה הסטורית שלם דיבידנדים משמעותיים לבעלי מניותיה וכיום מתכוונת להמשיך לשלם דיבידנדים הוא לספק לבעלי מניות עם תשואת מזומנים על ההשקעה שלהם ולפעול כדיסציפלינה פיננסית עבור החברה. בכוונת החברה לשלם לא פחות מ -60 אחוזים מהרווחים העודפים בכל שנת הכספים בתור דיבידנדים לבעלי המניות.

Plus500 מניית AIM כלל 26

מחיר המניה Plus500 גם מראה על ידי Google Finance , המידע הכלול בתוך החלק הזה של האתר הזה ניתן גילוי לענין AIM כלל 26. הפרטים בדף זה עודכנו לאחרונה ב -26 באוקטובר 2016.

פרטי החברה

תיאור העסק

מידע הדירקטוריון

ועדות דירקטוריון ומסמכים חוקתיים

יועצים

ארץ התאגדות ומבצע

Plus500 בע"מ התאגדה בישראל (רשום מספר 514,142,140). זכויותיהם של בעלי המניות עשויות להיות שונות מן הזכויות של בעלי המניות ב חברה המאוגדת בבריטניה.

כרזות, חברה דוחה וחוזר

כרזות חברת חברה דוחה

מידע ניירות ערך מספר המניות

אין הגבלות על העברת מניות פלוס 500 בע"מ

הונפק הון המניות

בעלי נעיין

ממשל תאגידי

כפי שנמסר לחברה מאוגדת בישראל, היא כפופה לחוק הישראלי ואת קוד סיטי בבריטניה על השתלטויות ומיזוגים לא יחול.

ממשל תאגידי, הדירקטוריון וועדות

פרטים של כל חילופים אחרים או פלטפורמות מסחר

מניות רגילות של Plus500 בע"מ מתאשפזים המסחר ב- AIM, שוק מוסדר על ידי הבורסה לניירות ערך של לונדון.

Plus500 בע"מ טרם יישם או הסכים לקבל כל ניירות הערך שלה (לרבות ניירות הערך שלה AIM) הודה או נסחר בבורסה כלשהי לניירות או אחרים פלטפורמות מסחר . אין הגבלות על העברת ניירות ערך AIM בחברה

Comments are closed.